Bioflex laser terapija je inovativni uredjaj Kanadske kompanije BIOFLEX koja kombinuje crvenu i infracrvenu svetlost sa laserom u lečenju različitih oboljenja i povreda.

Crveno svetlo

Ćelije i tkiva pod metaboličkim stresom zbog povrede ili bolesti mnogo brže će se oporaviti kada su izloženi ovim talasnim dužinama kao direktan rezultat povećane proizvodnje ATP-a i povećanog ćelijskog metabolizma, aktiviranja belih krvnih zrnaca, matičnih ćelija i trombocita. Ovo se naziva sistemski efekat koji dovodi da aktivirana bela krvna zrnca cirkulišu do povređenih i obolelih tkiva. Iako crvena svetlost ne prodire duboko, ona je veoma moćna talasna dužina isceljenja za dublja tkiva pod uslovom da je doza svetlosti adekvatna. Konačna prednost crvenih talasnih dužina je njihova sposobnost da izazovu analgeziju i trenutno ublažavanje bolova kod pacijenta.

Infracrveno svetlo

Talasne dužine u blizini infracrvenih talasa u opsegu od 810-840 nm su najaktivnije, što ih čini efikasnijim za dublje povrede i stanja povezana sa muskuloskeletnim stanjima.

Stvarna klinička efektivna dubina penetracije varira kao rezultat faktora kao što su boja kože, gustina tkiva, snaga, vreme tretmana i upotreba kontaktne tehnike.

Laserska terapija

Doprinos:

  • Angiogeneza i neovaskularizacija
  • Povećana replikacija endotelnih ćelija dovodi do povećane kapilarne mreže i oksigenirane krvi povređenih tkiva što ubrzava zarastanje tkiva.
  • Proizvodnja kolagena
  • Poboljšano poravnanje, remodeliranje i sazrevanje kolagena smanjuje stvaranje ožiljaka i adhezije.
  • Obnavljanje mišića i regeneracija
  • Popravka oštećenih mišićnih vlakana i povećanje miogenih matičnih ćelija dovodi do brže i potpunije regeneracije mišićnog tkiva.
  • Upala i edem
  • Proliferacija osteocita i remodeliranje koštanog ekstracelularnog matriksa dovodi do ubrzanog formiranja kalusa i obnavljanja kostiju.
  • Povećanje proizvodnje hondrocita i kolagena omogućava poboljšano taloženje hrskavice i funkciju zglobova.
bioflex laser

Partneri