Nakon zakazivanja Vaše posete ordinaciji sa svom dostupnom dokumentacijom dolazite na razgovor i pregled kod lekara. U kliničkoj proceni zastupljeni su svi elementi fizikalnog pregleda, anamneza, specijalistički pregled, funkcionalna testiranja i drugi dijagnostički postupci.

Tim za rehabilitaciju čine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, psiholog, profesor fizičke kulture. Po potrebi konsulativno uključujemo i lekare drugih specijalnosti.

Bogato kliničko iskustvo nam omogućava da se sa velikim znanjem bavimo različitim funkcionalnim deficitima kod svih životnih uzrasta. Neurološka, ortopedska, reumatološka i dr problematika su deo našeg svakodnevnog rada.

Program terapije prepisane od strane lekara sprovodi se u prostranom, pristupačnom, opremljenom ambijentu, gde ćete biti u mogućnosti da u prijatnoj atmosferi sprovedete program vežbi i procedure fizikalne medicine.

Italijanska medicinska oprema LedSpa jedinstvena je na ovim prostorima. Svojom funkcionalnošću i dizajnom omogućava uživanje u terapiji.

Pregled lekara specijaliste iznosi 5000,00 dinara, dok su konsultacije tokom i na kraju terapije besplatni.

Cena terapijskog dana je u rasponu od 2000,00 do 3500,00 dinara, u zavisnosti od broja i vrste procedura. Cilj nam je da dobijete adekvatnu terapiju koja će na najbrži način rešiti vaše tegobe.

Partneri