Kineziterapija je oblast terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Kineziterapija se primenjuje kao deo rehabilitacije, ali se vrlo često preporučuje i pacijentima koji boluju od drugih bolesti kao što su problemi sa disajnim organima, bolestima srca i krvnih sudova ili neuroloških bolesti.

Cilj kineziterapije je maksimalno iskorišćavanje svih potencijala tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

Aktivne vežbe se dele na:

  • aktivne potpomognute
  • aktivne nepotpomognute
  • aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

kineziterapija

Kineziterapija mora biti stručno vođena i dozirana!

Propisuje je doktor, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovodi je viši fizioterapeut uz nadzor lekara.

Terapijski efekti kineziterapije su:

  • povećanje mišićne snage i elastičnosti
  • povećanje obima pokreta u zglobovima
  • poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
  • poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u celini
  • stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Partneri