Zvučni talasi frekvencije veće od 20000Hz koje ljudsko uvo ne može da opaža, nazvaju su ultrazvukom.

Ultrazvučna terapija je oblast fizikalne terapije koja koristi ultrazvučnu energiju u cilju lečenja i rehabilitacije pacijenta. Ultrazvuk zbog svog dvostrukog delovanja, mehaničkog i toplotnog, predstavlja veoma efikasno sredstvo u terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema.

Ultrazvuk utiče na povećanje cirkulacije, smanjenje otoka, pomaže kod bolnih stanja, smanjuje mišićni spazam. Pomoću ultrazvuka se može vršiti unošenje leka u organizam, lokalno, na bolno mesto tzv. sonoforeza.

Najvažniji efekti UZ su antiimflamatorno (protiv zapaljenja), analgeticko (protiv bola), smanjuje grč mišića, povećava lokalnu cirkulaciju i dovodi do posebne vrste mikromasaže tkiva, pospešuje zarastanje tetiva posle povrede. Kao posledica toplotnog dejstva javlja se vazodilatacija i ubrzavanje protoka limfe.

Indikacije:

  • kod spazma, distenzija, fibroze, miozita i hematoma mišića
  • kontrakture zglobnih čaura ili adhezivni kapsulitis
  • hronični artritisi
  • vanzglobni reumatizam
  • neurinomi
  • hronične bolesti perifernih krvnih sudova, gde se smatra da UZ povoljno deluje na krvne sudove kod kojih je prisutan vazospazam

ultrazvučna terapija

Partneri