TENS je skraćenica za transkutanu električnu nervnu stimulaciju.

To je terapijska procedura kojom se putem električnog draženja senzitivnih nervnih završetaka u koži leče bolna stanja.

TENS je jednostavan za upotrebu, bez neželjenih efekata. Može se koristiti više puta dnevno u dozama koje vam odgovaraju. Omogućava dugotrajnu upotrebu bez štetnog dejstva, navikavanja i interakcije sa drugim terapijama.

TENS se koristi se kod mnogih dijagnoza:

 • Bol u leđima, lumbalnog bola, bola u vratu
 • Bol u zglobovima (koleno, rame, kuk)
 • Neuralgije
 • Bol posle povrede mišićno-skeletnog sistema
 • Bol kod cirkulatornih problema
 • Hronični bol različite etiologije

ES se koristi za:

 • Usporavanje ili sprečavanje atrofije kod neaktivnosti
 • Održavanje ili povećanje obima pokreta
 • Jačanje mišića
 • Opuštanje grčeva mišića
 • Povećanje lokalne cirkulacije krvi

Za sprovodjenje procedura TENS-a i Elektrostimulacije (ES), koristi se najnoviji uredjaj kompanije Chattanooga wireless profesional, koji ima mogućnost istovremenog rada sa dva pacijenta ili na dva mesta kod istog pacijenta.

Dva modula su sa 4 elektrode u kontaktu bežičnim putem, što omogućava lakši i komforniji rad. Nakon izbora odgovarajućeg programa uredjaj sam skenira područje i bira optimalnu jačinu stimulacije.

Chattanoogo
Chattanoogo

Partneri