NS.Prim.Dr Rade Babović dr.sc.med. školovao se u Peći, Prištini, Čačku, Kragujevcu i u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekao je zvanje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, magistra, doktora medicinskih nauka i naučnog saradnika.

Radio je kao klinički lekar na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu 1989/90. godine. Izabran je za Country managera za područje bivše Jugoslavije za Englesku farmaceutsku kompaniju Glaxo i Američku farmaceutsku kompaniju Alcon.

Od 1993. godine zaposlen je na Klinici za rehabilitaciju “Dr M. Zotović” u Beogradu, na dečijem odeljenju i odeljenju za rehabilitaciju neuroortopedskih pacijenata. Načelnik odeljenja u periodu 2002/2008 godina. Naučna aktivnost je najvećim delom posvećena izučavanju poremećene funkcije mokrenja kod pacijenata sa spinalnim lezijama.

U periodu od 2020-2022 godine radio je u Republici Hrvatskoj, na rukovodjenju programom rehabilitacije ranjenika iz Libije i na razvoju neurološke rehabilitacije u okviru Poliklinike Sveta nedelja, i Nemačke kompanije Ottobock gde je bio u timu aplikacije najsavremenihih pomagala.

Završio je urodinamski kurs na Bristolskom Urološkom Institutu kod Prof. Paula Abramsa.

Profesor je u Visokoj strukovnoj medicinskoj školi "Milutin Milanković" u Beogradu.

Predsednik je verifikacione komisije udruženja paraplegičara Srbije.

Klasifikator je sportista sa invaliditetom Republike Srbije.

Predsednik je medicinske komisije Paraolimpijskog komiteta Srbije i lekar Paraolimpijske reprezentacije Srbije na igrama u Pekingu 2008.godine, Londonu 2012. godine, Rio de Janeiru 2016. godine i Tokiu 2020. godine, kao i na brojnim Evropskim i Svetskim takmičenjima. Konsultant i lekar mnogobrojnih sportista sa prostora bivše Jugoslavije.

Autor i koautor je 70 radova izlaganih na domaćim i inostranim kongresima.

Autor je monografija „Živeti uspravno posle povrede kičmene možine“ i Urodinamika.

Koautor je u monografijama „Urinarna inkontinencija“ i „ Sportska medicina“.

Obišao je i uspostavio saradnje sa 20-tak svetskih centara iz oblasti rehabilitacije.

Član je upravnog odbora Strateškog centra za vitalnost nacije.

Partneri