– 2019 Akademik-Redovni član Akademije MIANU (Međunarodna Istraživačka Akademija Nauka I Umetnosti).

– 2014.Izabran za profesora na Kemerovskom državnom Univerzitetu u Rusiji na Fakultetu za biologiju, socialno-psihološkom Fakultetu i Fakultetu za fizičku kulturu i sport.

– 2014. Izabran u status naučnika na projektu ”STRATEŠKI CENTAR ZA VITALNOST NACIJE” na Kemerovskom državnom Univerzitetu-Rusija.

– 2013. Izabran u zvanje vanrednog profesora, UNION Univerzitet Nikola Tesla, Fakultet za sport

– 2012. Akademik-Redovni član Srpske Kraljevske asocijacije akademika inovatora i naučnika-SKAIN

– 2008. izabran za nastavničko zvanje na Univerzitetu kao docent

– 2007. doktorirao: „EFEKTI TRENAŽNE TEHNOLOGIJE NA FIZIČKU I RADNU SPOSOBNOST OSOBA SA HIPOKINETIČKIM SINDROMOM“

– 2006. magistrirao na temu: ”EFEKTI KONDICIONIH REKREATIVNIH FITNES PROGRAMA NA FIZIČKU RADNU SPOSOBNOST KOD OSOBA SREDNjEG DOBA”,

– 2005. završio postdiplomske studije na Fakultetu „Braća Karić“ u Beogradu,

– 1991. završio postdiplomske studije na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu

– 1983. diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu

www.vezbanjeizdravlje.rs

Partneri